• Rørforming
  • Induksjonsoppvarming
  • Forstøvningsutstyr
  • Vakuummetallurgi

Pulverproduksjon

  • Rustfritt stål pulver

    Rustfritt stål pulver

    Stål som inneholder mer enn ca. 10 % Cr er definert som rustfrie materialer.Rustfritt stålpulver laget av rustfrie stållegeringer.Formen på partiklene er regulær sfærisk, tettheten er 7,9g/cm3, og gjennomsnittlig partikkelstørrelse er <33μm.Den har god korrosjonsbestandighet og holdbarhet, og dens sfæriske partikler kan plasseres parallelt med overflaten av beleggsfilmen og fordeles gjennom beleggsfilmen, og danner et skjermingslag med utmerket dekkevne for å blokkere fuktighet.Den kan også brukes i sandblåsemaskinen for å behandle enkelte arbeidsstykker med relativt høy presisjon.Rustfritt stålpulver er laget av lavkarbonstål, det vil si rustfritt stål som inneholder 18 % til 20 % krom, 10 % til 12 % nikkel og omtrent 3 % molybden.Etter atomisering, kulefresing og sikting i nærvær av smøremiddel (stearinsyre) Graderte pigmenter kan også våtmales direkte.